Play Live Alapítvány
Play Live Alapítvány

Dr. Székely András Bertalan

 

Isaszeg városában 2011-ben, Tóth Árpád születése 125. évfordulójának az évében e pályázat írója kezdeményezte, hogy – mivel a költő több éven át településünkön gyógyult, itt írta a talán legismertebb versét, az Esti sugárkoszorút –, Tóth Árpád Irodalmi Napok kerüljenek megrendezésre. A jubileum napjaiban lebonyolított egyhetes rendezvény-sorozat során versmondó verseny zajlott az iskolás és felnőtt korosztály számára, rendhagyó irodalomórát tartottunk a Költészet Napján, a Petőfi Irodalmi Múzeum Tóth Árpád kamarakiállítását nyitottuk meg Isaszegen, irodalmi tanácskozást és kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, 

megkoszorúztuk a költő egykori tartózkodási helyén álló emléktáblát, valamint püspöki előadás hangzott el Tóth Árpád életművének a református vonatkozásairól.

 

Hogy az évfordulós eseményeknek lehessen folytatása, a nyár folyamán 14 isaszegi és gödöllői magánszemély – közöttük humán és állatorvos, pedagógus, közgazdász, társadalomkutató, mérnök, szakedző, hivatalnok, 

háztartásbeli, iparos ember –, civil szervezetet alapított Tóth Árpád Nemzeti Társaskör néven. Célkitűzésünk azonban nem csupán a névadó emlékének az ápolása, hanem aktív részvétel a város közéletében és felnőttoktatás elsősorban a nemzeti tudat fejlesztése érdekében, a legkülönbözőbb humán és reál 

szakterületek jeles szakembereinek (művészek, tudósok, írók, egyetemi professzorok stb.) az előadásaival és a velük folytatott beszélgetésekkel.

 

Társaskörünk magyarságismereti szabadegyeteme egy a város közművelődésében hat szemeszteren át bizonyított és törzsközönséget kialakított felnőttoktatási forma Isaszegen. A magyar történelmi múlt, a más népekkel való kapcsolataink, a jelenünket befolyásoló társadalmi folyamatok tematikus áttekintése, a különböző tudomány- és művészeti ágak sokszínű megközelítése komoly érdeklődést váltott ki a város és környékének nem csupán az értelmiségében. Ennek következtében ismertté, népszerűvé váltak 

és méltán vívtak ki megbecsülést a rendezvényeink, a folytatásra megalapozott igény mutatkozik. Az előadásoknak kezdettől fogva helyet biztosított a Jókai Mór Városi Könyvtár, emellett a létrehozó civil társaság együttműködési megállapodást kötött a Dózsa György Művelődési Otthonnal

(az intézmények címe: 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.). Így rendezvényeinket a várható közönség (40-50 vagy 100 fő fölött) függvényében egyik vagy másik helyszínen tartjuk, mindkét intézmény díjmentesen bocsátja a rendelkezésünkre a helyiségeit.

 

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör, a szabadegyetem szervezése mellett, rendszeres és tevékeny résztvevője városi ünnepségeknek, lerója kegyeletét a szabadságharc, továbbá a világháborúk hősei és áldozatai helyiemlékműveinél. 2014-ben civil díjat alapított: a célkitűzéseivel összhangban évtizedekig tevékenykedett isaszegi személyiségek közül egynek évente egyszer Tóth Árpád emlékérmet adományoz. Az idén az alapítók az elismerést Bajusz Árpád református lelkipásztornak ítélte, amelyet dr. Kardos Gábor alpolgármester, alapító tag és Tóth Árpád ny. főiskolai tanár, a költő leszármazottja adott át a májusi tanévzáró előadás előtt.

 

A hetedik, 2014 őszi szemeszterünk programjai, amelyek megvalósítására ezen pályázat keretében résztámogatást nyertem el:

 

 

- október 31. Dr. Csoma Mózes (az ELTE Koreai Tanszékének vezetője): Magyarország és Korea – történelmi párhuzamok és kölcsönös szimpátia egymás iránt. Élőzene: Budapesten élő koreai hangszeres és/vagy énekes népzenét ad elő

 

- november 21. Hadtörténeti kiállítás és előadás megrendezése Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulója alkalmából. Előadó Dr. Padányi József (dandártábornok, az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese): A költő és hadvezér Zrínyi Miklós és vára, Zrínyiújvár. 

Élőzene: az isaszegi Klapka György Művészeti Iskola diákjai korabeli régizene-műveket adnak elő

 

- december 11. Adventi ökumenikus elcsendesedés. Vendégeink: Gulyka József c. prépost, r.k. esperes, Bajusz Árpád református és Szilvási Józsefné adventista lelkipásztorok. Élőzene: Bozsik Fruzsina Kincső karácsonyi népdalokat ad elő.

 

Az egyes napok kezdési időpontjai a nappalok rövidülésével változnak, így arról kérjük, Isaszeg város honlapján (www.isaszeg.hu), a könyvtár ill. a művelődési otthon programjai között, a megelőző hét szombatján pedig a 

Magyar Nemzet hétvégi mellékletének Iránytű rovatából tájékozódjanak. 

 

Programjaink minden érdeklődő számára szabadon és díjmentesen látogathatók.

                                                                                                                          

Dr. Székely András Bertalan

művelődésszociológus,

a társaskör alapító tagja

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Play Live Alapítvány

Kapcsolat

Miklós Dávid 
kuratóriumi elnök

Varga-Bancsi Orsolya
Alapító tag

 

Elérhetőség: 06304575336


E-mail: playlivealapitvany@gmail.com

 

Adószám: 18205073-1-43


Likeoljon és osszon meg minket Facebookon!

PlayLive Alapítvány facebook

Iratkozzon fel hírlevelünkre